حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

65,465تومان651تومان
65,465تومان651تومان

آپارتمان

ملک ۱

شهر های صاحلی

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2اندازه: 1200

آپارتمان, ویلا

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2اندازه: 1200

آپارتمان, ویلا

456,000تومان2,900تومان/ماهانه

ملک ۱۲

اصفهان نجف آباد

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

456,000تومان2,900تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

1,790تومان/ماهانه

ملک ۱۴

اصفهان نجف آباد

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

1,790تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

5,600تومان/ماهانه

ملک ۱۸

بلوار بزرگ

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان

5,600تومان/ماهانه

تعداد اتاق خواب: 4حمام ها: 2Sq Ft: 1200

آپارتمان